Përmbajtja Libri 1
 • KAPITULLI 1. Mbi veprat e mira të Krishtit dhe mosmirënjohjen e njerëzve; Brixhida duhet ta dojë Atë mbi gjithçka.
 • KAPITULLI 2. Mbi detyrat e nuses.
 • KAPITULLI 3. Brixhida duhet ta dojë Hyjin dhe të ketë frikë prej Tij e të këshillohet me Drejtuesin Shpirtëror të saj.


 • KAPITULLI 4. Brixhida duhet të mësojë të dallojë shpirtrat e mirë nga ata të ligë.
 • KAPITULLI 5. Rreth një kështjelle të rrethuar.
 • KAPITULLI 6. Mbi armatimet e kalorësve shpirtërorë.


 • KAPITULLI 7. Mbi veshjet shpirtërore.
 • KAPITULLI 8. Maria i mëson Brixhidës një lutje në nderim të Hyjit.
 • KAPITULLI 9. Mbi martesën e prindërve të Virgjërës, mbi Ngjizjen e saj të Panjollë dhe ngjitjen e saj në qiell.


 • KAPITULLI 10. Mbi fëmijërinë e Marisë, shpalljen, lindjen dhe Pasionin e Birit të saj.
 • KAPITULLI 11. Mbi Pasionin e Krishtit dhe sesi Brixhida mund ta imitojë Atë.
 • KAPITULLI 12. Engjëlli mbrojtës i Brixhidës kërkon që ajo të rrihet me shkop.


 • KAPITULLI 13. Një armik i Hyjit i pushtuar nga tre djaj.
 • KAPITULLI 14. Këshillë për lutjen; rreth tre grupe njerëzish që i shërbejnë Hyjit për arësye të gabuara.
 • KAPITULLI 15. Rreth një mbreti me dy thesare.


 • KAPITULLI 16. Dialog midis Virgjërës dhe një djalli në lidhje me shpirtin e një gruaje mëkatare.
 • KAPITULLI 17. Rreth nje njeriu mendjemadh dhe lakmitar.
 • KAPITULLI 18. Udhëzime rreth një “Shtëpie” (dmth një Manastiri të Ri).


 • KAPITULLI 19. Për mosmirënjohjen e njerëzve ndaj Hyjit.
 • KAPITULLI 20. Mbi dlirësinë dhe përvujtërinë e nuses.
 • KAPITULLI 21. Një magjistar krahasohet me nje bretkocë shëmtaraqe.


 • KAPITULLI 22. Brixhida sigurohet në lidhje me shqetësimet e saj.
 • KAPITULLI 23. Cilësitë morale të një njeriu me shumë reputacion përshkruhen skematikisht; Shën Lorenzi shpjegon vizionin.
 • KAPITULLI 24. Lutje për mëshirë ndaj “Bijës” dhe “Nuses”.


 • KAPITULLI 25. Pse Krishti i duron të ligët.
 • KAPITULLI 26. Martesa shpirtërore krahasohet me martesat njerëzore.
 • KAPITULLI 27. Maria përshkruan një vallëzim; vuajtjet e saj gjatë Pasionit të të Birit.


 • KAPITULLI 28. Hyji është i zemëruar me dikë që po gjykohet.
 • KAPITULLI 29. Rreth dy zonjave, Krenarisë dhe Virgjërës Mari.
 • KAPITULLI 30. Rreth tre mjeteve të Pasionit; Brixhida duhet të ketë tre gjëra në zemër.


 • KAPITULLI 31. Gjon Pagëzori lëvdon bukurinë dhe virtytet e Marisë.
 • KAPITULLI 32. Rreth tre të djallosurve, dy që nuk u shëruan kurrë dhe i treti që u shërua në sajë të ndërmjtësisë së Brixhidës.
 • KAPITULLI 33. Kritikimi i të urtëve të botës; Brixhida duhet të jetë si djath në formë.


 • KAPITULLI 34. Djalli i ka zili dhuratat shpirtërore të Brixhidës.
 • KAPITULLI 35. Maria identifikohet me dhimbjen e të Birit në Pasionin e Tij.
 • KAPITULLI 36. Engjëlli mbrojtës i Brixhidës kërkon mëshirë për të dhe i jepet.


 • KAPITULLI 37. Maria përshkruan vullnetin e atyre që kryqëzuan Birin e saj.
 • KAPITULLI 38. Brixhida është si dele; njerëzit janë të vakët në dashurinë e tyre ndaj Hyjit.
 • KAPITULLI 39. Këshillë për njerëzit me fe të dobët.


 • KAPITULLI 40. Rreth një gruaje të veshur si zonjë dhe burrit të saj të veshur si shërbëtor.
 • KAPITULLI 41. Një skenë gjykimi për pesë kategori njerëzish, përfshirë Papën.
 • KAPITULLI 42. Virgjëra Mari tregon për virtytet e saj.


 • KAPITULLI 43. Për mbjelljen e një hurme; dhe për një bark të plasur.
 • KAPITULLI 44. Të padëgjueshmit janë si grerëza.
 • KAPITULLI 45. Grupe të ndryshme që dialogojnë me Krishtin shohin fuqinë dhe lavdinë e Hyjit.


 • KAPITULLI 46. Krishti ankohet për mungesën e respektit nga ana e njerëzve.
 • KAPITULLI 47. Ligji është si veshje; Krishti është si buka; priftërinjtë e sotëm paralajmërohen.
 • KAPITULLI 48. Po këta priftërinj krahasohen me idhujtarët.


 • KAPITULLI 49. Të njëjtët priftërinj janë mosmikpritës me Krishtin.
 • KAPITULLI 50. Maria ndërmjetëson me Krishtin në emër të atyre që janë në Purgator dhe në tokë.
 • KAPITULLI 51. Maria është si një lule e lartë që ia kalon pesë maleve që simbolizojnë profetët.


 • KAPITULLI 52. Brixhida duhet t’ia dërgojë rrëfimet arqipeshkvit dhe Papës.
 • KAPITULLI 53. Virgjëra është si bastuni, mana dhe pllakat e Arkës së Ligjit të Vjetër; Brixhidës i jepet këshillë që t’i publike rrëfimet e saj.
 • KAPITULLI 54. Një engjëll përshkruan dy shpirtra dhe e mëson Brixhidën të dallojë mendimet e mira nga ato të këqija; Virgjëra përshkruan qytetet e Qiellit dhe të Ferrit.


 • KAPITULLI 55. Shëmbëlltyrë rreth gjykatësve, Mbrojtësve dhe punëtorëve në qytetin e themeluar nga një zotëri.
 • KAPITULLI 56. Aplikimi i shëmbëlltyrës së mëparshme për priftërinjtë, kalorësit dhe njerëzit e thjeshtë të cilët paralajmërohen për dënimin që i pret.
 • KAPITULLI 57. Krishti ankohet për të Krishterët e këqinj që do t’i braktisë në favor të paganëve të devotshëm.


 • KAPITULLI 58. Virgjëra është e ëmbël; Pasioni i Krishtit është i rëndë, veçanërisht për ata që ndjekin vullnetin e vet.
 • KAPITULLI 59. Shëmbëlltyrë rreth një deleje të masakruar dhe një bariu neglizhent.
 • KAPITULLI 60. Mësuesi Matias duhet të promovojë mesazhin që është provuar se është autentik pasi Brixhida ka përzënë djajtë.