Përmbajtja Libri 3
 • KAPITULLI 1 Një ipeshkëv këshillohet të tregohet i matur në jetën e përditshme
 • KAPITULLI 2 Mbi rreziqet që i kanosen ipeshkvit gjatë rrugës së ngushtë, me ferra dhe shkëmbore
 • KAPITULLI 3 Rreth mitrës së ipeshkvit; për reputacionin e tij që është si buqetë lulesh


 • KAPITULLI 4 Shëmbëlltyre rreth një kanoniku të kujdesshëm që vihet në lojë nga ipeshkvi i tij; turpërimi i ipeshkvit pas vdekjes; për thirrjen e Brixhidës
 • KAPITULLI 5 Një timonier anije i lë njerëzit e vet në mëshirë të stuhisë; mbi thirrjen e Brixhidës
 • KAPITULLI 6 Alegori për një burrë kurorëthyes që nëntë nga dhjetë orë i kalon me shërbëtoren dhe jo me gruan e tij


 • KAPITULLI 7 Po ky ipeshkëv është si kacek dhe kërmill; ai krahasohet me Shën Ambrozin
 • KAPITULLI 8 Maria është si arrë; ajo mund ta dallojë urtinë; Brixhida duhet t’i bëjë tre pyetje një studiuesi
 • KAPITULLI 9 Për personat me të meta fatkeqësitë dhe orteqet ndodhin akoma


 • KAPITULLI 10 Kisha po rrënohet; Maria është si ylber; shtojca fletn për nunciot papnorë
 • KAPITULLI 11 Gjon Pagëzori përshkruan një ipeshkëv që është si majmun; shtojca flet për një kardinal
 • KAPITULLI 12 E lumja Anjeze flet për një ipeshkëv; përmendet edhe një ipeshkëv tjetër


 • KAPITULLI 13 Për një thesar të mbyllur në një kështjellë të fortifikuar ku ipeshkvi duhet të përpiqet të hyjë
 • KAPITULLI 14 Maria e krahason një ipeshkëv me fluturën
 • KAPITULLI 15 Maria flet për një tjetër ipeshkëv që krahasohet me zekthin dhe i dënon të dy


 • KAPITULLI 16 Dy ipeshkvinjtë hyjnë në bashkëbisedim; në fund njëri prej tyre dënohet
 • KAPITULLI 17 Virgjëra lëvdon Shën Domenikun dhe Rregullin e tij
 • KAPITULLI 18 Fretërit e tanishëm domenikanë i kanë zbutur normat e Rregullit të tyre


 • KAPITULLI 19 Birgita sqarohet përse ipeshkvi i mësiperm domenikan u thirr por nuk u zgjodh
 • KAPITULLI 20 Shën Benedikti ishte i mbushur me Shpirtin Shenjt kur themeloi Rregullin e tij
 • KAPITULLI 21 Më tepër për Shën Benediktin, imazhet e tre zjarreve dhe tre shkëndijave


 • KAPITULLI 22 Mbi një abat benediktin që e tërheqin femrat e përdala
 • KAPITULLI 23 Një reflektim mbi leximin e ditës në lidhje me Trininë
 • KAPITULLI 24 Alegori për një vajzë dhe nëntë vëllezërit e saj dhe dashurinë e bijve të mbretit për vajzën


 • KAPITULLI 25 Maria flet për neglizhencën e botës ndaj Birit të saj të vogël
 • KAPITULLI 26 Mbi misterin e Trinisë
 • KAPITULLI 27 Mbi gjendjen e qytetit të Romës duke përdorur një analogji gramatikore; vizioni i disa kopshteve në tokë


 • KAPITULLI 28 Virgjëra përshkruan katër qytete ku duhet të ketë katër lloj dashurish
 • KAPITULLI 29 Maria krahasohet me tempullin e Salomonit
 • KAPITULLI 30 E lumja Anjezë e inkurajon Brixhidën të studiojë


 • KAPITULLI 31 Mbi një doktor, një mbret dhe dy të burgosur
 • KAPITULLI 32 Maria është si magnet
 • KAPITULLI 33 Rreth dy njerëzve, njëri si gur i skuadruar, tjetri si shtegtar që shkon në Jeruzalem


 • KAPITULLI 34 Rreth një unaze shumë të ngushtë dhe për një filtër të papastër pijesh