Virgjëra i tregon bijës se cilat vepra të virtytshme e meritojnë jetën e pasosur dhe cilat jo dhe për meritën e madhe që njeriu fiton kur bindet.
Libri 4 – Kapitulli 26

Pema ka shumë sythe, por jo të gjitha japin fryt. Po kështu ka shumë vepra të virtytshme, por jo të gjitha meritojnë shpërblimin e qiellit nëse nuk bëhen me maturi dhe urti. Për shembull, agjërimi, urata, vizitat në vendet e shenjta janë vepra të virtytshme, por nëse ato nuk bëhen me shpresën për të hyrë në qiell përvujtërisht, duke e konsideruar veten shërbëtor të padobishëm në çdo drejtim dhe duke treguar maturi dhe urti në gjithçka, ato vlejnë pak për përjetësinë.

Mendo rastin e dy vetëve, njëri prej tyre është betuar se do të bindet, ndërsa tjetri është i lirë dhe palidhur. Nëse ai që është i lirë agjëron, ai do të marrë shpërblim të zakonshëm. Por nëse ai që ka premtuar bindje ha mish në një ditë agjërimi në përputhje me rregulloren e urdhrit të cilit i përket, por do të kishte agjëruar po të mos ishte i detyruar të bindej, atëherë ai do të marrë çmim të dyfishtë: e para, për shkak të bindjes; e dyta, sepse ia mohoi vetes dëshirën që kish.

Prandaj ti duhet të jesh si nusja që përgatit dhomën bashkëshortore përpara se të vijë dhëndri. Ji edhe si nëna që përgatit veshje për fëmijën përpara se ai të lindë. Dhe ji si pema që çel lule përpara se të dalin frutat. Së fundi, ji si gotë e pastër gati për pijen përpara se ajo të zbrazet në të."