Përmbajtja Libri 4
 • KAPITULLI 1 Shën Gjoni i bën thirrje mbretit të sillet më mirë
 • KAPITULLI 2 Rreth një kafshe dhe një peshku të çuditshëm
 • KAPITULLI 3 Për të drejtat e trashëgimisë mbretërore në vend


 • KAPITULLI 4 Lufta ndërmjet shpirtit të mirë dhe të keq në ndërgjegjen e një zonje
 • KAPITULLI 5 Shën Pjetri ankohet për gjendjen e Romës
 • KAPITULLI 6 Shën Pali flet për kthimin e Shën Shtjefnit martir


 • KAPITULLI 7 Gjykimi i një shpirti; dhe përshkrimi i Purgatorit
 • KAPITULLI 8 Prapë për zbulesën e mësipërme dhe vuajtjet e Purgatorit
 • KAPITULLI 9 Shtatë epokat e Purgatorit për shpirtin e sipër-përmendur dhe vajtimet e tij; si mund të shkurtohet qëndrimi i tij në Purgator


 • KAPITULLI 10 Ankesë për banorët e Romës
 • KAPITULLI 11 Shën Anjeza përshkruan "Martesën" e Virgjërës; Brixhida heq dorë nga fëmijët e saj; bota është si enë gatimi
 • KAPITULLI 12 Këshillë për miqtë e Hyjit dhe për Brixhidën me anë të imazhit të një grushti dhe të një bariu


 • KAPITULLI 13 Për lotët dhe dhënien e lëmoshave
 • KAPITULLI 14 Djalli është si gjarpër, luan dhe qen
 • KAPITULLI 15 Një shëmbëlltyre për një nënë me dy djem dhe për profecitë e Hyjit


 • KAPITULLI 16 Kisha dhe Hyji janë si pata dhe klloçka; dhe për indulgjencat në Romë
 • KAPITULLI 17 Shën Anjeza përshkruan Zonjën Krenari në një pajton dhe shpjegon simbolikën e rrotave
 • KAPITULLI 18 Brixhida lëvdon Virgjërën dhe përgatitet nga Apostujt që të shkojë tek Krishti në emër të të gjithë besimtarëve


 • KAPITULLI 19 Për bukurinë e Virgjërës; ajo krahasohet me një argjendar
 • KAPITULLI 20 Shën Anjeza i jep zemër Brixhidës që të qëndrojë e palëkundur dhe aludon për një grua të shthurur; Hyji është si shqiponjë
 • KAPITULLI 21 Brixhida nxitet të vazhdojë t’i mësojë të tjerët me qëllim që ata të kthehen


 • KAPITULLI 22 Mesazhë të ndryshme për mëkatarët e sotëm
 • KAPITULLI 23 Shën Gjoni dhe Virgjëra diskutojnë për një klerik mëkatar; për djallin që është si monedhëbërës dhe për shtatë shenja; tek Shpjegimi kleriku identifikohet si një Cistercian që u pendua
 • KAPITULLI 24 Përgatitja e birrës krahasohet me krekosjen e zemrës së njeriut


 • KAPITULLI 25 Krahasimi i një nuseje përpara mbulesës së krevatit dhe këshillë për një njeri këmbëngulës
 • KAPITULLI 26 Virtytet, veçanërisht bindja, janë si lulet në pemë
 • KAPITULLI 27 Përshpirtshmëria shtiracake e dikujt krahasohet me një shqytar të keqarmatosur në betejë


 • KAPITULLI 28 Për tre lloje bukësh
 • KAPITULLI 29 Shpirtrat e djallit mbajnë vegla torture
 • KAPITULLI 30 Për nevojën e veshjeve fine


 • KAPITULLI 31 Kthimi është si një kokrrizë ari në rërë
 • KAPITULLI 32 Garanci për autorin e një lutjeje lavdërimi
 • KAPITULLI 33 Përshkrimi i gjendjes së mjeruar të Romës dhe klerikëve të saj


 • KAPITULLI 34 Për torturën që e pret shpejt dikë
 • KAPITULLI 35 Çkëshillohet pasja e të mirave materiale të tepruara
 • KAPITULLI 36 Për murgjërit dhe kalorësit e shthurur


 • KAPITULLI 37 Zemërimi i Hyjit ndaj botës është si një thes i hapur
 • KAPITULLI 38 Brixhida nuk duhet t’u besojë ëndrrave, qofshin ato të bukura apo të trishtueshme
 • KAPITULLI 39 Për një qengj në gojën e një luani


 • KAPITULLI 40 Për kuptimin e vdekjes së krishterë
 • KAPITULLI 41 Edhe priftërinjtë mëkatarë mund t’i administrojnë sakramentet
 • KAPITULLI 42 Miqtë e Hyjit krahasohen me kollona dyersh


 • KAPITULLI 43 Meshtarët e këqinj janë si krimba që gërryejnë
 • KAPITULLI 44 Trupi është si anije
 • KAPITULLI 45 Katër motra të virtytshme uzurpohen nga katër të padenja


 • KAPITULLI 46 Dikush qortohet për të mirat e fituara padrejtësisht
 • KAPITULLI 47 Njerëzit janë si dhitë dhe Krishti krahasohet me një klloçkë që i mbron zogjtë e vet
 • KAPITULLI 48 Mbreti duhet ta nderojë më tepër Hyjin, përndryshe mbretëria e tij do të ndahet


 • KAPITULLI 49 Zëra nga dy katedra i bëjnë thirrje Papës ta përmirësojë gjendjen e Kishës
 • KAPITULLI 50 Shumë njerëz para fronit të gjykimit
 • KAPITULLI 51 Për gjykimin e shpirtit të një të reje


 • KAPITULLI 52 Për tiparet shtazore të një çifti të martuar që po gjykohet
 • KAPITULLI 53 Përgjigje për një lutje të Brixhidës në lidhje me bijtë e saj
 • KAPITULLI 54 Për rilindjen e një "biri lotësh"


 • KAPITULLI 55 Fëmija duhet të rritur dhe edukuar që të bëhet ushtar i mirë
 • KAPITULLI 56 Babai duhet ndonjëherë ta ndëshkojë të birin
 • KAPITULLI 57 Roma është si arë me egjra


 • KAPITULLI 58 Për priftërinjtë që administrojnë sakramentet, dhe për shtatë shkallë, shtatë veshje dhe shtatë mëkate
 • KAPITULLI 59 Për tre detyrat e priftërinjve
 • KAPITULLI 60 Lutje Hyjit i cili është si mjek


 • KAPITULLI 61 Një diskutim për praninë reale në Eukaresti
 • KAPITULLI 62 Për një prift mëkatar që varros dikë
 • KAPITULLI 63 Djalli dhe Krishti debatojnë për praninë reale në Eukaresti


 • KAPITULLI 64 Krishti është si fshatar i varfër që mban shkarpa
 • KAPITULLI 65 Brixhida duhet të jetë si një enë; Krishti është si sundimtar në një kështjellë
 • KAPITULLI 66 Synimi i mirë krahasohet me një mulli me ujë


 • KAPITULLI 67 Për paradijen e Krishtit rreth pandryshueshmërisë së botës
 • KAPITULLI 68 Djalli është si dhelpra
 • KAPITULLI 69 Uji i burimit simbolizon sjelljen e priftërinjve


 • KAPITULLI 70 Vegim rreth kryqëzimit
 • KAPITULLI 71 Diskutim rreth martesës
 • KAPITULLI 72 Për Marinë dhe Martën


 • KAPITULLI 73 Për një kalorës që mendohet se ka vdekur
 • KAPITULLI 74 Për mburojën e një kalorësi
 • KAPITULLI 75 Për ngjashmërinë mes nuses dhe dhëndrit


 • KAPITULLI 76 Për natyrën e paqëndrueshme të njerëzve
 • KAPITULLI 77 Brixhidës i rijepet siguri
 • KAPITULLI 78 Letër drejtuar një prelati


 • KAPITULLI 79 Letër për një prift në Romë
 • KAPITULLI 80 Vazhdimi i letrës së mësipërme
 • KAPITULLI 81 Brixhida lutet për tre vetë; dhe për lloje të ndryshme lotësh


 • KAPITULLI 82 Mbi cilësitë e nuses
 • KAPITULLI 83 Dashuria e Krishtit për Brixhidën
 • KAPITULLI 84 Përse gruaja duhet t’i bindet burrit


 • KAPITULLI 85 Rreth dy faqeve të një libri
 • KAPITULLI 86 Maria është si lule që tërheq bletët
 • KAPITULLI 87 Prapë mbi cilësitë e nuses


 • KAPITULLI 88 Rreth njerëzve që gjenden në tre barka
 • KAPITULLI 89 Dy lutje për një kalorës në betejë; dhe për shpatën dhe mburojën e tij
 • KAPITULLI 90 Miqtë e Hyjit janë si t’ishin krahu i Tij


 • KAPITULLI 91 Brixhida duhet të jetë e përvuajtur në katër mënyra
 • KAPITULLI 92 Brixhida, si shenjtërit, duhet të bëhet krahu i Krishtit
 • KAPITULLI 93 Ndëshkimi i një murgu të plogësht; rrëfimi i tij në shtratin e vdekjes


 • KAPITULLI 94 Rreth lutjeve të nuses ndërsa ajo vishet, ha dhe fle
 • KAPITULLI 95 Për armiqtë e Hyjit në betejë
 • KAPITULLI 96 Për distancën mes dy këmbëve; dhe për një shpatë të nxjerrë përgjysëm


 • KAPITULLI 97 Një prelat është si rrotë e palëvizshme mulliri
 • KAPITULLI 98 Rreth katër shigjetave
 • KAPITULLI 99 Krishti është si krimb


 • KAPITULLI 100 Brixhida duhet të jetë si një pipëz
 • KAPITULLI 101 Për zemrën e Krishtit
 • KAPITULLI 102 Mbi shpirtin e një murgu në gjykim


 • KAPITULLI 103 Shën Denisi lutet për Francën
 • KAPITULLI 104 Mbretërit e Anglisë dhe Francës janë si dy bisha të egra
 • KAPITULLI 105 Propozim për paqe mes Anglisë dhe Francës


 • KAPITULLI 106 Brixhida mund ta ndërpresë agjërimin me lejen e rrëfyesit të saj
 • KAPITULLI 107 Për një arrë bosh, një shteg të trefishtë, ndërgjegjen e një kleriku në mëdyshje; dhe si një zemër e ngurtë mund të shndërrohet në zemër shpirtërore
 • KAPITULLI 108 Për abstinencën dhe agjërimin e Virgjërës, Gjon Pagëzorit dhe Maria Magdalenës


 • KAPITULLI 109 Arrat janë si veprat e mira
 • KAPITULLI 110 Për shpirtin e mirë dhe të keq
 • KAPITULLI 111 Për tre lloje ligjesh; dhe për një ligj tjetër


 • KAPITULLI 112 Krenarët janë si flutura
 • KAPITULLI 113 Të përvuajturit gjejnë hir dhe lartësohen; shpjegim për vullnetin e keq të një kalorësi ndaj Brixhidës
 • KAPITULLI 114 Epshi dhe dëshira janë rostoja e djallit; preja e një ariu; dhe për një dekan suedez që vizitoi Monte Garganon


 • KAPITULLI 115 Brixhida krahasohet me një rrotë, djalli më një vrasës; për depozitat dhe gjymtyrët e trupit
 • KAPITULLI 116 Për paganët, hebrenjtë dhe të krishterët e këqinj
 • KAPITULLI 117 Hyji i ngushëllon ata që e duan sinqerisht


 • KAPITULLI 118 Si e tërheq Ati vullnetin e njeriut drejt Tij
 • KAPITULLI 119 Krishti ka shtatë të mira dhe duroi shtatë gjëra
 • KAPITULLI 120 Për dy lloje gëzimi


 • KAPITULLI 121 Uniforma e vërtetë e murgut është bindja
 • KAPITULLI 122 Për dikë që e vë në lojë Brixhidën
 • KAPITULLI 123 Për një nuse së cilës familjarët e saj i kërkojnë të kthehet tek ta


 • KAPITULLI 124 Shtatë gurët në kurorën e Brixhidës
 • KAPITULLI 125 Për shtatë kafshë që simbolizojnë shtatë ipeshkvinj
 • KAPITULLI 126 Një ipeshkëv i vërbër në peshore; dhe si duhet të jetojë një ipeshkëv


 • KAPITULLI 127 Për një murg të moshuar që ka pak kohë që ka vdekur; shpjegimi përshkruan veshjen benediktine
 • KAPITULLI 128 Udhëzim shpirtëror për një heremit
 • KAPITULLI 129 Shpjegim për një vegim të mëparshëm rreth një kafshe dhe peshku të çuditshëm


 • KAPITULLI 130 Shpjegim për një vegim të mëprshëm në lidhje me shtatë kafshë
 • KAPITULLI 131 Një turmë e madhe engjëjsh lëvdon Hyjin në Monte Gargano
 • KAPITULLI 132 Për gjendjen mëkatare të priftërinjve


 • KAPITULLI 133 Si priftërinjtë janë larguar nga Hyji
 • KAPITULLI 134 Djajtë mbajnë në duar shpirtin e një prifti
 • KAPITULLI 135 Priftërinjtë krahasohen me një kurorëthyese që trathton dhëndrin


 • KAPITULLI 136 Letër për Papa Klementin rreth luftës në Francë dhe kthimin e tij në Itali; dhe një mesazh për Papën Inoçenti VI
 • KAPITULLI 137 Papa Urbani V nxitet të ratifikojë Urdhrin Brixhidin (Birgitin)
 • KAPITULLI 138 Brixhida profetizon vdekjen e Papës Urbani nëse ai kthehet në Avinjon


 • KAPITULLI 139 Një shëmbëlltyrë për Papën Gregori XI rreth një nëne dhe djalit të saj
 • KAPITULLI 140 Letër drejtuar Papës Gregori XI ku ai udhëzohet të kthehet në Romë
 • KAPITULLI 141 Papa Gregori XI është si një i paralizuar


 • KAPITULLI 142 Për njëmbëdhjetë të pabëra të Papa Gregorit XI
 • KAPITULLI 143 Përgjigja e Brixhidës për Papën Gregorin XI që kërkon një shenjë
 • KAPITULLI 144 Për shpirtin e një pape që ka ndërruar jete