CHRISTUS GEBIEDT BIRGITTA HAAR LICHAAM HET NOODIGE VOEDSEL TE GEVEN.
ZESDE BOEK, KAP. 91.

Toen de bruid van Christus eens zeer afgemat was van het vasten en waken, zoodat haar geest tengevolge van onmacht de dingen niet meer kon begrijpen, die Christus haar zeide, gebood Christus haar het lichaam eten en drinken te geven, zeggende: “Ik begeer dat het lichaam voldoende gevoed wordt, opdat de ziel niet verhinderd wordt geestelijke zaken in zich op te nemen, tengevolge van de onmacht en de ziekte van het lichaam.”