DE HERBERG IN JERUSALEM.
ZEVENDE BOEK, KAP. 18.

Toen vrouwe Birgitta in Jerusalem was, aarzelde zij, of zij zich zou huisvesten in het Franciscaner klooster op den berg Sion, of in de herberg voor vreemdelingen. Toen verscheen haar de Maagd Maria en zeide: “Op den berg Sion in deze stad zijn twee soorten van menschen: Sommigen beminnen God met heel hun hart; anderen willen God bezitten, maar toch is de wereld hun zoeter. Daarom, opdat de goeden niet beleedigd worden en de tragen er geen aanleiding tot navolging in vinden en om hun, die na u komen, een voorbeeld te geven, is het beter uw intrek te nemen in de plaats an pelgrims bereid. Want mijn Zoon zal ulieden van alles voorzien, zooals het Hem gelieft.”