Informative over ons

De Profetieën en Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden.

De Heilige Birgitta werd in het jaar 1391 door Paus Bonifatius IX heilig verklaard en bevestigd door Paus Martinus V in het Concilie van Constantinopel in het jaar 1415.

Aan de openbaringen werd al snel een uitzonderlijk hoge mate van authenticiteit, autoriteit en belangrijkheid toegekend. Paus Gregorius XI (1370 – 1378) beaamde en bevestigde ze en heeft een zeer positief oordeel geveld, zo deed ook Bonifatius IX (1389-1404) in het pauselijke document Ab origine mundi, par. 39 (7 okt. 1391). Later werden zij bestudeerd aan het Concilie van Constantinopel (1414-1418) en aan het Concilie van Basel (1431-1449), welke ze beiden beoordeelden als in overeenstemming met het Katholieke geloof; Ontelbare hoog aangeschreven theologen kwamen sterk op voor de Openbaringen, waaronder Jean Gerson (1363-1429), Kanselier van de Universiteit van Parijs en Kardinaal Juan de Torquemada (1388-1468).

God Zegene U.
Wij zijn drie monniken die ons leven wijden aan het liefhebben van God boven alles, leven in kuisheid, nederig zijn en het verspreiden van Jezus´ woorden overal ter wereld. Onze missie is om broeders en zusters die een goede wil hebben om te reizen en te prediken bijeen te brengen. Plaatst u alstublieft een link naar onze website en vertel al uw vrienden en familie over onze missie, omdat deze Openbaringen heilzaam zijn voor de ziel. Als u een predikant bent, hopen en bidden we dat u deze woorden van de Heilige Geest in uw hele orde predikt. We vragen u alleen ook in nederigheid om kopieën van deze boeken uit te printen en ze gratis aan uw broeders en zusters te geven. We vragen u ook om overal kopieën van deze ontzagwekkende openbaringen te plaatsen, op deuren, bomen, prikborden en andere plaatsen waar ze door iedereen duidelijk gezien kunnen worden, om zoveel mogelijk zielen te redden voor onze Heer Jezus Christus. Matteüs 12:30 “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.”

We zijn op zoek naar vrijwillige vertalers die het vermogen hebben om een goede vertaling te maken in andere talen. We zijn ook op zoek naar iemand die een audio-boek in mp3 kan maken. We wensen om op een dag tenminste 50 verschillende talen te hebben met uw hulp, de lezer. Help ons alstublieft om meer boeken van de Openbaringen van de Heilige Birgitta in andere talen te vinden. Hij of zij zal groots beloond worden door onze Heer Jezus Christus. Zegene u in de naam van onze Heer JEZUS CHRISTUS.

Als u echt gered wilt worden, kunt u niet stoppen met het lezen van deze openbaringen van God maar moet u ze elke dag lezen tot aan uw dood, omdat de duivel alles eraan zal doen wat in zijn macht ligt om u ervan te weerhouden deze openbaringen te lezen, zodat u ze zult vergeten en terug in zonde vervalt.
Vergeet u niet om kopieën van deze ontzagwekkende openbaringen uit te printen. Zo heeft u ze altijd bij de hand, wanneer de grote rampen komen, waar de Bijbel over waarschuwt, zodat u niet afhankelijk bent van electriciteit.

Deze boeken zijn een spiegel waarin de ziel haar smet kan zien en kan leren wat God behaagt en mishaagt. Lees dit boek keer op keer en u zult leren hoe u God en uw naaste lief moet hebben, hoe u de aardse en tijdelijke dingen moet mishagen, hoe u moet streven naar het het eeuwige en hemelse, hoe u het zieleleed van deze wereld omwille van Christus verdraagt en hoe u neerbuigend bent naar de welvaart en verleidingen, hoe u God dankt in ziekte, hoe u zonder trots in goede gezondheid kunt zijn, hoe u niet aanmatigend wordt in rijkdom noch neerslachtig in beproevingen.

De Heilige Birgitta werd geboren uit een adellijke en rijke familie. Haar familie was volgzaam in het geloof volgens onze Heer Jezus Christus en zij gaven veel van hun rijkdom aan de oprichting van kerken en kloosters en ook een heleboel aan de armen. Op tienjarige leeftijd zag ze de Heer gekruisigd, en de Heer Jezus Christus zei: “Kijk, hoe ik lijd!” Ze dacht dat dit op hetzelfde ogenblik gebeurde en antwoordde: “Oh Heer, wie heeft dit u aangedaan?” De Heer antwoordde: “Zij die mij haten en mijn grote liefde zijn vergeten.” Toen haar echtgenoot stierf werd ze non en gaf ze al haar rijkdommen weg aan de armen. Al haar profetieën zijn tot op de dag van vandaag uitgekomen en er zijn nog enkelen die nog zullen uitkomen.

Maak alstublieft een donatie om ons te helpen de Openbaringen en Profetieën van de Heilige Birgitta overal ter wereld te verspreiden naar onze geliefde broeder- en zusterzielen. We hebben ook uw gebeden nodig! Met UW hulp zijn wij in staat om advertenties te plaatsen in verschillende christelijke bladen en om boeken uit te geven in verschillende talen en nog veel meer.

Er staat geschreven: “En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.”

We hebben Uw Hulp nodig, maak hier a.u.b. een Donatie.
God Zegene U Allen!

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan a.u.b. een email naar click here (Schrijf a.u.b. in Engels als u dat kunt)

 

prophecyfilm.com/dutch