Christus' woorden tot zijn bruid waarbij hij een zondaar met drie dingen vergelijkt: een adelaar, een vogelaar, en een bokser.
BOEK 1 – HOOFDSTUK 17

Ik ben Jezus Christus, die met je spreekt. Ik ben degene die in de schoot van de Maagd was, waarachtig God en waarachtig mens. Hoewel ik in de Maagd was, heerste ik samen met de Vader nog steeds over alle dingen. Die man, mijn verderfelijke vijand, is als drie dingen. Ten eerste is hij als een adelaar die vliegt in de lucht, terwijl andere vogels eronder vliegen, ten tweede als een vogelaar die op een met kleverige pek besmeurde fluit speelt, waarvan de vogels van de melodie genieten, zodat ze ernaar toe komen vliegen en vast komen te zitten in de pek; ten derde is hij net als een bokser die eerste is in elke wedstrijd. Hij is als een adelaar, omdat hij het in zijn trots niet kan dulden dat iemand boven hem staat, en hij verwondt iedereen die hij in de klauwen van zijn kwaadaardigheid kan krijgen.

Ik zal later de vleugels van zijn macht en trots afsnijden en zijn kwaadaardigheid van de aarde verwijderen. Ik geef hem over aan het onuitblusbare vuur, waar hij, indien hij zijn pad niet herstelt, eeuwig gepijnigd zal worden. Hij is tevens als een vogelaar waarbij hij iedereen, door de zoetheid van zijn woorden en beloften, naar zich toetrekt, maar iedereen die tot hem komt wordt gevangen in verderf en kan nooit ontsnappen. Om die reden zullen de vogels van de hel zijn ogen uitpikken, zodat hij nooit mijn roem zal zien, maar slechts de eeuwige duisternis van de hel. Zij zullen zijn oren afsnijden, zodat hij de woorden van mijn mond niet zal horen.

In ruil voor zijn zoete woorden, zullen ze hem bitterheid bezorgen,van zijn voeten tot aan de kruin van zijn hoofd en hij zal zoveel straffen te verduren krijgen als het aantal mannen dat hij tot verderf heeft geleid. Hij is tevens als een bokser die de eerste plaats inneemt in boosheid, niet bereid om toe te geven aan iemand en vastberaden om iedereen neer te halen. Net als een bokser, zal hij de eerste plaats innemen in elke bestraffing; zijn straf zal voortdurend vernieuwen en nooit eindigen. Desalniettemin, staat mijn genade voor hem klaar om te onbtvangen, zolang zijn ziel met zijn lichaam is.

UITLEG
Dit was een erg krachtige ridder die de geestelijken erg haatte en voor wie het gebruikelijk was om beledigingen naar ze te smijten. De voorgaande openbaring gaat over hem, alsmede de volgende: De Zoon van God zegt: "O, wereldse ridder, vraag de wijzen wat er gebeurde met de trotse Haman die mijn volk geminacht had! Was zijn dood niet smadelijk en een grote achteruitgang? Deze man spot met mij en mijn vrienden op een zelfde manier. Om deze reden, zullen mijn vrienden niet rouwen om de dood van deze man, net zoals Israël niet rouwde om de dood van Haman. Hij zal sterven door een zeer bittere dood, als hij zijn pad niet herstelt." En dat is wat er gebeurde.