HOOFDDOEL.
Boek 10 - KAP. 1.

Deze orde wil ik dus stichten ter eere van mijn dierbaarst geliefde Moeder, in de eerste plaats en hoofdzakelijk door vrouwen, en ik zal met mijn eigen mond de inrichting en regels dier orde geheel en al verklaren en verkondigen.