Rubriek Boek 10 "S. Salvators regel"

Hier begint de S. Salvators regel, van God gegeven door den mond van Jezus Christus aan Zijn godvruchtige bruid, de Heilige Vrouwe Birgitta, welke orde die der nonnen zijn zal ter vereering van de eervolle Maagd Maria; welke regel genoemde Heilige Vrouwe Birgitta gegeven werd op wonderbare wijze, zooals hier later medegedeeld zal worden, op het slot Vadstena in het bisdom Linköping van het Zweedsche rijk, toen zij in aandachtig gebed vervoerd, geestelijke en intellectueele visioenen had.