"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,

całą swoją duszą i całym swoim umysłem." Ewangelia Mateusza 22:37

 

Objawienia Świętej Brygidy

 

 

Spis modlitw

 

 

Nabożeństwo Piętnastu Modlitw Świętej Brygidy