"Cerul şi pămîntul vor trece,

dar cuvintele Mele nu vor trece." Marcu 13:31

 

Revelaţiile Sfintei Brigitta

 

 

Începeţi să citiţi AICI

 

 

Cuprins – Cartea 1

 

 

CAPITOLUL 1

Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos

către mireasa sa aleasă şi mult iubită

explicând prea minunata întrupare,

condamnând profanarea păgână şi încălcarea credinţei

noastre şi a botezului, şi îndemnând

preaiubita sa mireasă să îl iubească.

 

CAPITOLUL 2

Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos

către fiica pe care a luat-o ca mireasă(spirituală)

cu privire la articolele adevăratei credinţe,

şi despre ce podoabe, simboluri şi intenţii mireasa

ar trebui să aibă cu privire la mire.

 

CAPITOLUL 3

Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos

către mireasa sa cu privire la formarea

ei în iubire şi virtute faţă de el, mirele,

despre ura păcătoşilor pentru Dumnezeu,

şi despre dragostea de lume.

 

CAPITOLUL 4

Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos

către mireasa sa cu privire la faptul că nu ar trebui

să se îngrijoreze sau să gândească, că,

aceste lucruri revelate ei ar putea veni de la un duh rău,

şi despre cum să deosebească un duh

bun sau un duh rău.

 

CAPITOLUL 5

Cuvintele iubitoare ale lui Cristos către mireasa

sa conţinând minunata imagine a unui castel nobil,

ce simbolizează militanţii Bisericii,

şi despre cum Biserica lui Dumnezeu va fi reconstruită

prin rugăciunile glorioasei Fecioare şi a sfinţilor.

 

CAPITOLUL 6

Cuvintele lui Cristos către mireasa sa despre

cum Duhul său nu poate locui în cei răi,

şi despre separarea celor răi de cei buni,

şi trimiterea oamenilor buni înarmaţi

cu arme spirituale la război împotriva lumii.

 

CAPITOLUL 7

Cuvintele minunatei Fecioare către fiica

sa despre modul de a se îmbrăca şi felul de haine

şi ornamente cu care fiica ar trebui

să se împodobească şi să se îmbrace.

 

CAPITOLUL 8

Cuvintele Reginei Cerului către iubita sa

fiică învăţând-o cum ar trebui să iubească şi să

preamărească pe Fiul ei împreună cu Maica Sa.

 

CAPITOLUL 9

Cuvintele Reginei Cerului către iubita

sa fiică cu privire la minunata dragoste pe care Fiul

a avut-o pentru Neprihănita Sa Mamă,

despre cum Maica lui Cristos a fost

concepută într-o căsătorie castă şi sfinţită în pântecele mamei,

despre cum a fost luată cu trupul şi cu sufletul în Cer,

despre puterea numelui ei şi despre îngerii repartizaţi

oamenilor pentru bine sau rău.

 

CAPITOLUL 10

Cuvintele Fecioarei Maria către fiica sa,

oferind o învăţătură folositoare despre cum

trebuie să trăiască, şi descriind multe detalii

minunate despre Patimile lui Cristos.

 

CAPITOLUL 11

Cuvintele lui Cristos către mireasa sa despre

cum s-a dat pe sine însuşi, să fie răstignit de duşmani,

şi despre stăpânirea trupului de la mişcări nepermise,

prin consideraţia Patimilor Sale.

 

CAPITOLUL 12

Despre cum un înger se roagă pentru mireasă

şi cum Cristos întreabă pe înger ce anume

cere şi ceea ce este bine pentru ea.

 

CAPITOLUL 13

Despre cum un duşman al lui Dumnezeu

a avut trei demoni întrânsul şi despre

sentinţa dată lui de Cristos.

 

CAPITOLUL 14

Cuvintele lui Cristos către mireasa

sa despre modul şi respectul care trebuie

să îl menţină în rugăciune; şi despre cele trei feluri

de oameni care îl slujesc pe Dumnezeu în această lume.

 

CAPITOLUL 15

Cuvintele lui Cristos către mireasă descriindu-se

pe sine asemenea unui rege măreţ respectiv

despre două comori ce simbolizează dragostea

de Dumnezeu şi dragostea pentru lume,

şi o lecţie despre îmbunătăţire în această viaţă.

 

CAPITOLUL 16

Despre cum mireasa a văzut un sfânt

vorbind lui Dumnezeu despre o femeie

ce era groaznic chinuită de diavol şi care

mai târziu a fost eliberată prin

rugăciunile Sfintei Fecioare.

 

CAPITOLUL 17

Cuvintele lui Cristos către mireasa sa comparând

un păcătos cu trei lucruri:

un vultur, un vânător şi un luptător.

 

CAPITOLUL 18

Cuvintele lui Cristos către a sa mireasă explicând

că trebuie să fie smerenie în casa lui Dumnezeu

şi despre cum această casă indică viaţa religioasă;

cum clădirile, darurile(pomenile) şi lucrurile

asemănătoare trebuie să fie donate din bunuri

achiziţionate în mod corect; şi despre restituiri.

 

CAPITOLUL 19

Cuvintele Creatorului către mireasă despre

splendoarea puterii, înţelepciunii şi virtuţii Sale;

şi despre cum aceia despre care acum se spune

că sunt înţelepţi păcătuiesc cel mai mult împotriva Sa.

 

CAPITOLUL 20

Un plăcut dialog între Sfânta Fecioară şi Fiul;

între Sfânta Fecioară cu Fiul şi mireasa;

şi despre cum mireasa trebuie

să se pregătească pentru nuntă.

 

CAPITOLUL 21

Cuvintele mirelui către a sa mireasă,

folosind în mod admirabil o alegorie despre un vrăjitor,

pentru a ilustra şi a explica pe diavol.

 

CAPITOLUL 22

Blânda întrebare a Maicii adresată miresei

şi răspunsul umil al miresei; apoi folositorul răspuns către

mireasă şi despre progresul oamenilor

buni între cei ticăloşi.