Cuvintele lui Cristos către a sa mireasă explicând că trebuie să fie smerenie în casa lui Dumnezeu şi despre cum această casă indică viaţa religioasă; cum clădirile, darurile(pomenile) şi lucrurile asemănătoare trebuie să fie donate din bunuri achiziţionate în mod corect; şi despre restituiri.
Cartea 1 – Capitolul 18

În casa Mea ar trebui să fie toată acea smerenie ce acum este doar dispreţuită. Ar trebui să fie un perete solid între bărbaţi şi femei, pentru că deşi sunt capabil să apăr pe oricine şi să-i sprijin pe toţi fără să fie nevoie de un zid, totuşi, de dragul precauţiei şi din pricina vicleniei diavolului, vreau un perete care să despartă cele două şederi. Trebuie să fie un perete solid, moderat însă nu prea înalt. Ferestrele trebuie să fie simple şi transparente, acoperişul moderat de înalt, astfel că nimic nu poate fi văzut fără a sugera smerenie. Astăzi, oamenii care construiesc case pentru mine sunt precum maiştri constructori care iau de păr pe stăpânul casei de cum intră şi îl calcă în picioare.

Ei înalţă noroiul şi pun aurul sub picioare. Asta fac ei pentru mine. Construiesc noroi, adică, încarcă bunurile temporare şi perisabile spre cer, astfel vorbind, în timp ce nu le pasă deloc de suflete, care sunt mai preţioase decât aurul. Când vreau să merg la ei prin predicatorii mei sau prin gândurile bune, mă iau de păr şi mă calcă în picioare, adică, mă atacă prin blasfemie şi consideră faptele şi cuvintele mele a fi mizerabile precum noroiul. Se cred mai înţelepţi.

Dacă ar fi vrut să construiască lucruri pentru mine şi pentru slava mea, ar fi lucrat mai întâi la propriile lor suflete. Fie ca oricine construieşte casa mea să aibă cea mai mare grijă ca să nu lase nici măcar un singur bănuţ care nu a fost căpătat în mod corect şi drept să meargă pentru clădire. Sunt destui oameni care ştiu că posedă bunuri necinstite şi totuşi nu le pare rău deloc şi nici nu intenţionează să le restituie şi să aducă satisfacţie pentru furatul şi înşelăciunile lor, deşi ar putea să facă acestea dacă ar vrea. Totuşi, de vreme ce realizează că nu pot păstra aceste lucruri pentru totdeauna, ei dau o parte din bunurile necinstite la biserici, ca şi cum să mă împace prin donaţia lor. Păstrează celălalte posesii legitime pentru descendenţii lor. Acest lucru nu îmi este plăcut deloc.

O persoană care doreşte să îmi facă pe plac prin darurile sale ar trebui mai întâi să aibă dorinţa de a-şi îndrepta căile iar apoi să facă acele fapte bune de care este capabilă. Ar trebui să deplângă răul făcut şi să facă compensaţie dacă poate. Dacă nu poate, ar trebui să aibă intenţia de a face despăgubire pentru bunurile achiziţionate în mod fraudulos. Apoi trebuie să aibă grijă ca să nu mai comită asemenea păcate din nou. Dacă persoana căreia trebuie să înapoieze bunurile căpătate necinstit nu mai trăieşte, atunci poate face o donaţie mie, căci eu pot despăgubi pe oricine. Dacă nu le poate înapoia, cu acea condiţie ca să se smerească în faţa mea în scopul de îmbunătăţire şi o inimă căită, Eu deţin mijloacele pentru a compensa şi, fie acum sau în viitor, să înapoiez proprietatea tuturor celor care au fost înşelaţi.

Îţi voi explica acum înţelesul casei pe care vreau să o construiesc. Casa este viaţa religioasă. Eu însumi, Creatorul a toate, prin care toate lucrurile au fost făcute şi există, sunt fundaţia ei. Patru pereţi sunt în această casă. Primul este dreptatea prin care îi voi judeca pe toţi cei care se împotrivesc acestei case. Al doilea perete este înţelepciunea prin care voi lumina pe locuitori cu învătătura şi cunoaşterea mea. Al treilea reprezintă puterea cu care îi voi întări împotriva uneltirilor diavolului. Cel de-al patrulea perete este îndurarea mea, care întâmpină cu bucurie pe toţi care o caută. În acest perete se află uşa harului prin care toţi cei care cercetează sunt bineveniţi. Acoperişul casei reprezintă caritatea prin care tratez păcatele celor care mă iubesc, astfel că nu vor fi condamnaţi pentru păcatele lor.

Fereastra de pe acoperiş prin care intră lumina soarelui reprezintă consideraţia acordată harului Meu. Prin ea căldura divinităţii mele ajunge înăuntrul locuitorilor. Prin faptul că peretele ar trebui să fie mare şi puternic semnifică aceea că nimeni nu poate slăbi sau distruge cuvintele Mele. Că ar trebui să fie moderat de înalt înseamnă că înţelepciunea mea poate fi înţeleasă şi cuprinsă parţial însă niciodată în totalitate. Ferestrele simple şi transparente înseamnă că ale mele cuvinte sunt simple, şi totuşi prin ele lumina cunoaşterii divine intră în lume. Acoperişul moderat de înalt înseamnă că vorbele mele se vor manifesta nu într-un mod care nu poate fi înţeles ci într-unul de înţeles şi clar.