Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos către fiica pe care a luat-o ca mireasă(spirituală) cu privire la articolele adevăratei credinţe, şi despre ce podoabe, simboluri şi intenţii mireasa ar trebui să aibă cu privire la mire.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 2

Eu sunt Creatorul cerurilor, a pământului, şi a mării şi a tot ce se află în ele. Sunt una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, nu precum zeii de piatră sau de aur, cum spuneau oamenii cândva, şi nu mai mulţi zei, precum oamenii obişnuiau să creadă atunci, ci un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, trei persoane însă una în esenţă, Creatorul a toate dar creat de nimic, rămânând neschimbător şi atotputernic, fără început sau sfârşit. Eu sunt cel care a fost născut din Fecioară, fără să îmi pierd dumnezeirea dar unind-o firii mele omeneşti, astfel ca într-o singură persoană să fiu adevăratul Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al Fecioarei. Eu sunt cel care a atârnat pe Cruce, a murit şi a fost îngropat; cu toate acestea dumnezeirea mea a rămas intactă.

Deşi am murit prin natura umană şi trupul pe care eu, unicul Fiu, l-am luat, totuşi am trăit în natura divină în care eram un singur Dumnezeu împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Sunt acelaşi om care a înviat din morţi şi s-a urcat la cer şi care acum vorbesc cu tine prin duhul meu. Te-am ales pe tine şi te-am primit ca mireasă a mea cu scopul de a-ţi arăta secretele mele, pentru că mă mulţumeşte să fac astfel. De asemenea am un anumit drept echitabil asupra ta, întrucât ai abandonat voinţa ta mie când soţul tău a murit. După moartea sa, te-ai gândit şi te-ai rugat cu privire la faptul că vei deveni săracă de dragul meu, şi ai vrut să laşi toate de dragul meu. Aşadar am un drept echitabil asupra ta. În schimbul acestei mari iubiri pe care o ai, nu este decât cuvenit ca eu să am grija de tine. De aceea te primesc ca mireasă a mea pentru propria-mi mulţumire, genul care este adecvat pentru Dumnezeu să aibă cu un suflet cast.

Este îndatorirea miresei să fie pregătită când mirele decide să facă nunta, pentru ca să poată fi îmbrăcată şi îngrijită cum se cuvine. Vei fi curată dacă gândurile tale sunt mereu la păcatele tale, la cum prin botez te-am curăţat de păcatul lui Adam şi cât de des te-am sprijinit şi te-am susţinut când ai căzut în păcat. De asemeni mireasa ar trebui să poarte semnul mirelui la pieptul ei, adică, ar trebui să porţi în minte favorile şi binefacerile pe care ţi le-am făcut, de pildă cât de nobil te-am creat dându-ţi trup şi suflet, cât de nobil te-am împodobit oferindu-ţi sănătate şi bunuri temporale, cu câtă bunăvoinţă te-am salvat când am murit pentru tine şi ţi-am restituit partea ta de moştenire ţie, dacă doreşti să o ai. Mireasa ar trebui de asemeni să facă voinţa mirelui ei. Care este voinţa mea decât aceea ca să vrei să mă iubeşti mai presus de orice şi să doreşti nimic în afară de mine?

Am creat toate lucrurile de dragul omenirii şi am pus toate lucrurile sub ei. Şi totuşi ei iubesc totul în afară de mine şi urăsc nimic în afară de mine. Am cumpărat înapoi moştenirea lor pentru ei, pe care o pierduseră, dar au devenit atât de înstrăinaţi şi s-au îndepărtat atât de mult de raţiune încât, în locul gloriei eterne în care se află bine ce nu conteneşte, ar prefera să aibă glorie trecătoare ce este precum pulverizarea oceanului care se înalţă pentru un moment ca un munte apoi cu repeziciune se scufundă în nimic. Mireasa mea, dacă nu doreşti nimic în afară de mine, dacă sfidezi toate lucrurile de dragul meu, copii şi rude precum şi avere sau onoruri – eu îţi voi da o preaminunată şi valoroasă răsplată.

Nu vei primi de la mine nici aur sau argint ca parte de beneficiu ci pe mine ca al tău mire, eu, care sunt Regele Măririi. Dacă îţi este ruşine să fii săracă şi dispreţuită, gândeşte-te cum Dumnezeul tău a umblat înaintea ta, odată ce slujitorii şi prietenii l-au abandonat pe pământ, întrucât nu căutam prieteni pe pământ ci prieteni în Cer. Dacă te îngrijorezi şi te sperii să fii împovărată de muncă şi boală, atunci gândeşte-te cât de cumplit lucru este să arzi în foc! Ce ai fi meritat dacă ai fi ofensat vreun superior lumesc cum ai făcut cu mine? Căci, deşi te iubesc din toată inima, cu toate acestea nu acţionez împotriva dreptăţii, nici măcar într-un singur detaliu.

La fel cum ai păcătuit în toate mădularele tale, la fel trebuie să faci ispăşire în fiecare mădular. Cu toate acestea, datorită voinţei tale bune şi hotărârii de a te îmbunătăţi, îţi înlocuiesc sentinţa cu una a îndurării şi micşorez pedeapsa mai grea în schimbul unei cantităţi mici de reparaţie. Din acest motiv, îmbrăţişează micile tale greutăţi cu seninătate pentru ca să poţi fi curăţită şi să accesezi minunata ta răsplată cât mai curând! Este de folos ca mireasa să ostenească trudind alături de mire pentru ca să poată cu atât mai mult încrezătoare să-şi primească odihna împreună cu el.