Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos către mireasa sa cu privire la formarea ei în iubire şi virtute faţă de el, mirele, despre ura păcătoşilor pentru Dumnezeu, şi despre dragostea de lume.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 3

Sunt Domnul şi Dumnezeul tău, cel pe care îl adori. Eu sunt cel care a menţinut cerul şi pământul prin puterea mea. Nu sunt menţinute de nimic altceva şi nici nu au alte suporturi. Eu sunt cel care sunt oferit în fiecare zi pe altar, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, sub aspectul pâinii. Sunt acelaşi care te-a ales. Cinsteşte pe Tatăl meu! Iubeşte-mă! Ascultă de Duhul meu! Respectă pe Mama mea ca Maică a ta! Onorează toţi sfinţii mei! Păstrează adevărata credinţă învăţată ţie de către cineva care a trăit în el însuşi conflictul dintre cele două duhuri, duhul falsităţii şi Duhul Adevărului, iar cu ajutorul meu cucerit.

Păstrează adevărata smerenie! Ce este adevărata smerenie dacă nu să oferi laudă lui Dumnezeu pentru lucrurile bune pe care ni le-a dat? În prezent, totuşi, sunt mulţi oameni care mă urăsc şi care consideră faptele mele şi cuvintele mele ca fiind supărătoare şi fără conţinut. Ei întâmpină cu bucurie adulterul, pe diavol, cu braţele larg deschise, şi îl iubesc. Orice ei fac pentru mine, fac cu nemulţumire şi resentiment. Nici măcar nu ar mărturisi numele meu, dacă nu le-ar fi frică de părerea altora.

Au o dragoste atât de deschisă pentru lume încât nu obosesc niciodată să muncească pentru ea noapte şi zi, şi sunt mereu înflăcăraţi în dragostea ce i-o poartă. Munca lor îmi este la fel de plăcută ca şi când cineva ar da duşmanului său bani ca să omoare pe fiul său. Asta fac ei. Îmi aduc câteva milostenii şi mă cinstesc cu buzele lor cu scopul de a obţine succes lumesc şi să rămână în privilegiile lor şi în păcatele lor. Duhul cel bun este astfel împiedicat în ei să facă orice progres în virtute.

Dacă vrei să mă iubeşti din toată inima şi să doreşti nimic în afară de mine, te voi atrage la mine prin caritate, la fel cum un magnet sau un magnetit atrage fierul. Te voi aşeza pe braţul meu, care e atât de puternic încât nimeni nu îl poate întinde şi atât de rigid încât nimeni nu îl poate îndoi odată ce e întins. Este atât de parfumat încât întrece orice mireasmă şi nu poate fi comparat cu desfătările acestei lumi.

EXPLICAŢIE
Acesta era un om sfânt, un profesor de teologie, care se numea Învăţătorul Mathias de Suedia, un canonic de Linköping. A scris un excelent comentariu acoperind întreaga Biblie. A suferit ispite foarte subtile din partea diavolului cu privire la un număr de erezii împotriva credinţei Catolice, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Cristos, şi nu a putut fi biruit de către diavol. Aceasta este în mod clar specificat în biografia Brigittei. Este Învăţătorul Mathias cel care a scris Prologul la aceste cărti, care începe cu Stupor et mirabilia, etc. Era un om sfânt şi puternic spiritual în cuvânt şi faptă.

Când a murit în Suedia, aleasa lui Cristos, atunci trăind în Roma, a auzit în rugăciunea sa o voce care îi spunea în spirit: “Fericit eşti tu, Învăţătorule Mathias, pentru coroana care a fost făcută pentru tine în Cer. Vino acum la întelepciunea care nu se sfârşeşte!” Se poate citi despre el şi în Volumul I capitolul 52; Volumul V, în răspunsul la întrebarea 3 din ultima interogaţie; şi Volumul VI capitolele 75 si 89.