Cuvintele lui Cristos către mireasa sa despre cum Duhul său nu poate locui în cei răi, şi despre separarea celor răi de cei buni, şi trimiterea oamenilor buni înarmaţi cu arme spirituale la război împotriva lumii.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 6

Duşmanii mei sunt precum cei mai sălbatici dintre bestiile care nu se pot câtuşi de puţin sătura sau odihni. Inima lor este atât de goală de dragostea mea încât gândul despre Pătimirea mea nu intră niciodată în ea. Nici măcar odată din centrul inimilor lor nu a ieşit un cuvânt asemenea acestora: “Doamne, tu ne-ai răscumpărat, fii lăudat pentru amara ta patimă!” Cum poate Duhul meu să locuiască în oameni care nu au dragoste divină pentru mine, oameni care sunt dornici să trădeze pe alţii pentru a-şi îndeplini propria voinţă? Inima lor este plină de viermi dezgustători, adică, plină de porniri lumeşti. Diavolul şi-a lăsat bălegarul în gurile lor; de aceea nu au simpatie pentru cuvintele mele. Şi astfel cu ferăstrăul meu îi voi despărţi de prietenii mei. Nu există cale mai rea pentru a muri decât să mori sub ferăstrău. La fel, nu este pedeapsă pe care nu o vor împărţi: vor fi tăiaţi în două cu ferăstrăul de către diavol şi separaţi de la mine. Îi găsesc atât de odioşi încât toţi aderenţii lor vor fi de asemenea despărţiţi de la mine.

Din acest motiv trimit ai mei prieteni ca să separe diavolii de membrii mei, de vreme ce diavolii sunt adevăraţii mei duşmani. Îi trimit precum soldaţi cavaleri la război. Oricine îşi mortifică trupul şi se abţine de la lucruri interzise este adevăratul meu soldat. Ca suliţă vor avea cuvintele gurii mele iar în mâinile lor sabia credinţei; pe piepturile lor va fi platoşa iubirii astfel că orice s-ar întâmpla iubirea lor pentru mine nu va scădea. Trebuie să aibă lângă ei scutul răbdării pentru ca să suporte toate lucrurile cu îngăduinţă.

I-am pus precum aurul într-un cufăr: de acum vor trebui să iasă şi să meargă pe căile mele. Conform cu planul dreptăţii, eu nu am putut intra în gloria majestăţii mele fără să îndur durerea în natura mea umană. Deci ei cum vor intra? Dacă Domnul lor a suferit, nu este surprinzător ca ei de asemenea să trebuiască să sufere. Dacă Domnul lor a suportat biciul, nu este lucru mai mare ca ei să suporte cuvinte. Nu trebuie să le fie teamă căci nu îi voi abandona vreodată. La fel cum este imposibil pentru diavol să ajungă la Inima lui Dumnezeu şi să o despartă, la fel este imposibil pentru diavol să îi separe pe ei de la Mine. Şi de vreme ce, în ochii mei, ei sunt precum cel mai curat aur, cu toate că vor fi testaţi puţină vreme cu foc, Eu nu îi voi abandona: este pentru mai marea lor răsplată.