Cuvintele Reginei Cerului către iubita sa fiică învăţând-o cum ar trebui să iubească şi să preamărească pe Fiul ei împreună cu Maica Sa.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 8

Sunt Regina Cerului. Erai neliniştită despre cum ar trebui să mă preamăreşti. Să ştii sigur că toate laudele date Fiului meu sunt laude şi pentru mine. Iar cei care îl dezonorează pe El, mă dezonorează şi pe mine, întrucât iubirea mea pentru El şi a Sa pentru mine a fost atât de înflăcărată încât amândoi am fost precum o singură inimă. Atât de mult m-a privilegiat pe mine, care eram un vas pământesc, încât m-a înălţat mai presus de toţi îngerii. Pentru aceasta, ar trebui să mă preamăreşti astfel: “ Binecuvântat eşti tu, Doamne, Creatorul a toate, care ai binevoit să cobori în pântecele Fecioarei Maria. Binecuvântat eşti tu, Doamne, care ai voit să fii înăuntrul Fecioarei Maria fără ca să fii o povară pentru ea şi ai binevoit să primeşti trup imaculat de la ea fără păcat.

Binecuvântat esti tu, Doamne, care ai venit la Fecioară, dând bucurie sufletului său şi întregului său trup, şi care ai ieşit din ea spre bucuria fără de păcat a întregului ei trup. Binecuvântat eşti tu, Doamne, care după înălţarea ta ai înveselit pe Fecioara Maria Maica Ta cu frecvente consolări şi ai vizitat-o pe ea cu alinarea ta. Binecuvântat eşti tu, Doamne, care ai ridicat trupul şi sufletul Fecioarei Maria, Maica Ta, la Cer şi ai onorat-o pe ea aşezând-o lângă divinitatea ta deasupra tuturor îngerilor. Fie-ţi milă de mine datorită rugăciunilor ei!