"Ty det som finns i världen, vad kroppen begär,

vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med,

det kommer inte från Fadern utan från världen." 1 Joh. 2:16

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 12 "Fyra Böner"

 

 

Översikt

 

Företal

 

BÖN 1

I denna bön, av Gud uppenbarad för den heliga Birgitta,

prisas fromt och fagert den ärorika Jungfru Maria

och talas om hennes heliga avlelse och barndom,

om alla de dygdiga handlingarna, mödorna och stora sorgerna

i hela hennes liv samt om hennes högt heliga död och himmelsfärd.

 

BÖN 2

I denna bön, som av Gud uppenbarades för den heliga Birgitta,

prisas Kristus fagert och fromt och berättas det

om hans ärorika mandomsanammelse, om alla handlingar,

mödor och lidanden i hans liv och högt heliga död,

om hans himmelsfärd och om den Helige Andes

utgjutande över lärjungarna.

 

BÖN 3

I denna bön, av Gud uppenbarad för den heliga Birgitta,

prisas skönt alla lemmarna i vår Herres Jesu Kristi

allraheligaste kropp och hans högst dygdiga lekamliga gärningar.

 

BÖN 4

I denna bön, som från ovan uppenbarades för den heliga Birgitta,

prisas på det frommaste och skönaste sätt

alla lemmar i Jungfru Marias ärorika kropp

och hennes lekamliga dygdiga handlingar.