"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta

och med hela din själ och med hela ditt förstånd." Matt. 22:37

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Innehållsöversikt Böner

 

 

Den Heliga Birgittas Femton Böner till Den Lidande Kristus

Den Heliga Birgittas "Sju Fader Vår" till Jesu Heliga Blods Ära

Rosenkransen

Den Birgittinska Rosenkransen

St. Efraims Bön

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Herrens Bön

Lovprisningen

Ave Maria

Salve Regina