"Låt dig inte besegras av det onda,

utan besegra det onda med det goda." Rom. 12:21

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Brev och Uppenbarelser hämtade ur andra källor

 

 

Översikt

 

1

Någon gång under påven Innocentius VI:s tid (1352-62)

ser Birgitta i en vision området runt Vatikanen

bebyggt med nya hus för påvens och kardinalernas ändamål.

 

2

Vid någon av sina vallfärder i Italien har Birgitta

kommit till en ort, där man uppger sig

förvara något av Jungfru Marias mjölk.

 

3

Birgitta författar, på gudomlig uppmaning,

ett mässformulär, vars texter i de skarpaste ordalag

fördöma den i dåtidens Kyrka förhärskande simonien.

(Simoni är handel med kyrkliga ämbeten; ordet går tillbaka

på den i Apostlagärningarnas åttonde kapitel ingående berättelsen

om trollkarlen Simon, vilken ville köpa sig makten

att förmedla den Helige Ande.) Genom Alfons, sin biktfader,

vill Birgitta förelägga stycket för påven

(Urban V eller Gregorius XI?), på det att en rättelse

måtte komma till stånd.

 

4

Genom Alfons har Birgitta stiftat bekantskap

med den spanske fältherren Gomez de Albornoz,

ståthållare över hertigdömet Spoleto. Gomez har bett Alfons

att till Birgitta framföra sin anhållan om andliga råd

för sin livsföring. I ett brev, skrivet i Rom

den 7 november 1371, villfar Birgitta Gomez' anhållan

och meddelar honom de råd hon anser honom behöva.

 

5

Gomez har mottagit nämnda brev av Birgitta

och känt sig tilltalad av dess innehåll.

Han har bett Birgitta att upptaga honom såsom sin andlige son.

Birgitta sänder honom ett nytt brev i slutet av år 1371

och betygar honom där sin innerliga tillgivenhet.