Moderns beklagande ord till dottern om hur Kristus Jesus, det oskyldigaste lammet, i dessa nya tider föraktas av sina skapade varelser.
Kapitel 25

Modern talar och säger: »Jag klagar först över att detta oskyldigaste lamm, som allra bäst kunde gå, i dag blev buret. I dag teg den pilt, som allra bäst kunde tala. I dag omskars den oskyldigaste pilt, som aldrig syndat, och ehuru jag icke kan vredgas, synes jag dock vred över att den högste Herren, som blivit en liten pilt, förgätes och föraktas av sina skapade varelser.»