Jungfrun talar i en liknelse till bruden om hur Gud Fader utvalde henne bland andra helgon till sin moder och till frälsningens hamn.
Kapitel 32

Modern talar till bruden och säger: »En man, som sökte ädelstenar, fann en magnet, som han lyfte upp med sin egen hand och gömde bland sina klenoder. Med dess hjälp förde han skeppet till en trygg hamn. Så sökte min Son många helgon liksom ädelstenar men utvalde endast mig till sin moder, på det att människorna genom mig skulle föras till himmelens hamn. Liksom magneten drager järnet till sig, så drager alltså jag hårda hjärtan till Gud. Därför bör du icke oroas, om ditt hjärta stundom kännes hårt, ty detta sker för att din belönings krona måtte bliva större.»