Modern talar till dottern med en liknelse, i vilken själen betecknas med en ring och kroppen med en duk, samt beskriver, huru själen bör renas genom klokhet och kroppen renas genom avhållsamhet och icke dödas.
Kapitel 34

Guds moder talar: »Om någon får en ring, som är allför trång för fingret, och han då frågar sin ovän till råds, vad han bör göra, så svarar denne: 'Fingret skall avhuggas, så att ringen kan sättas däruppå'. Hans vän säger däremot: 'Ingalunda. Man bör hellre uttänja ringen med en hammare.' Och om någon vill sila en mäktig herres dryck genom en oren duk och frågar sin ovän till råds, så svarar denne: 'Skär bort allt, som är orent, från duken, och där, varest du finner någonting rent, kan du sila din herres dryck'.

Men hans vän säger: 'Ingalunda bör man göra så. Man bör hellre rengöra och tvätta duken, och sedan sila drycken genom den.' Så är det även i andliga ting. Med ringen förstås själen; med duken kroppen. Alltså bör själen, som skall vara på Guds finger, uttänjas med klokhetens och reningens hammare, och kroppen bör icke dödas utan renas genom avhållsamhet, så att Guds ord kunna gjutas genom den.»