Jungfruns ord till bruden om huru de seende och hörande etc. undfly farorna med hjälp av solen etc., och om det som händer de blinda och döva, etc.
Kapitel 9

Modern talar: »Fastän den blinde icke ser utan faller huvudstupa i gropen, skiner icke desto mindre solen i sin klarhets glans och skönhet, och när de vägfarande människorna, som hava klar syn, se denna glans, lyckönska de sig och undvika farorna på sin väg. Och fastän den döve icke hör, faller dock lavinen med sitt våldsamma larm förfärligt ned över honom från höjden, under det att den, som kan höra, flyr till tryggare platser. Och fastän den döde icke kan känna någon smak utan förruttnar bland maskarna, behåller dock den goda drycken sin söta smak, varav den levande, som avsmakar den, fröjdas i sitt hjärta och fattar mod till att gripa sig an med manliga gärningar.»