Kristi brud såg under bönen, hur den helige Dionysius bad för Frankrikes rike till Jungfru Maria.
Kapitel 103

När jag bad, såg jag huru den helige Dionysius talade till Jungfru Maria och sade: 'Du är barmhärtighetens drottning. Åt dig är all barmhärtighet given, och du har blivit Guds moder för de eländas frälsnings skull. Förbarma dig därför över ditt och mitt Frankrike! Det är ditt, emedan dess inbyggare hedra dig i mån av sina krafter. Det är mitt, emedan jag är deras skyddspatron och de ha förtroende till mig. Du ser ju, hur själar sväva i fara i varje stund, hur människors kroppar kastas till marken som villebråd, och vad värre är: hur själar liksom snöflingor fara ned till helvetet. Sänd dem därför tröst och bed för dem, ty du är allas härskarinna och hjälparinna.' Guds moder svarade: 'Stig fram till min Son och låtom oss för hennes skull, som står här, höra vad han svarar'.»