Kristus undervisar bruden, hur man bör skilja mellan den gode anden och djävulens svek och huru man bör svara bådadera.
Kapitel 110

Sonen talar: »Huru skall man igenkänna min ande? Det finns ju två andar, en god och en ond. Jag skall säga dig det. Min ande är varm och verkar två goda ting. För det första verkar han, att man icke åstundar något annat än Gud. För det andra förlänar han största ödmjukhet och världsförakt. Den onde anden däremot är kall och varm: kall emedan han gör allt det, som är av Gud, bittert för människan; varm emedan han gör människan benägen för vällust och världens högfärd och eggar henne att söka sitt eget beröm.

Han kommer inställsam som en vän, men han är såsom en bitande hund. Han kommer som en ljuvlig tröstare, men han är den värste förrädare. Därför skall du, när han kommer, säga till honom: 'Jag vill icke veta av dig, ty ditt slut är ont'. Men när den gode anden kommer, skall du säga: 'Kom, o Herre, såsom en eld och upptänd mitt hjärta, ty fastän jag är ovärdig att hava dig, behöver jag dig dock å min sida, ty du bliver icke bättre av mig och behöver mig icke, men jag bliver bättre genom dig, och utan dig är jag intet'.»