Kristus talar till bruden och säger, att dem, som Fadern ser gärna förvandla sin onda vilja till en god sådan och åstunda att göra bättring för sina synder, dem drager han till sig, i det han fullkomnar deras goda vilja i det goda.
Kapitel 118

Sonen talar: »Den, som vill förenas med mig, bör omvända sin vilja till mig och ångra sina synder. Då drages han till fullkomning av min Fader. Fadern drager ju den, som förvandlar sin onda vilja till en god vilja och gärna åstundar att göra bättring för sina synder. Men huru drager Fadern? Förvisso genom att fullkomna viljan i det goda, ty om icke sinnelaget vore gott, så hade Fadern ingenting att draga. - Dock är jag så kall för somliga, att min väg på intet vis behagar dem. För andra är jag däremot så het, att det synes dem, som om de vore i elden, när de skola göra något gott. Men för andra är jag så ljuvlig, att de icke åstunda någonting annat än mig. Åt dem vill jag giva min glädje, som aldrig skall hava slut.»