Kristus försvarar sin brud Birgitta, d. v. s. den från världen till ett andligt liv omvända själen, vilken hennes fader, moder, syster och broder försöka kalla tillbaka från hans kärlek och kyska hjonelag.
Kapitel 123

Sonen talar till bruden: »Jag är lik den brudgum, vilken fäst sig en brud, som begäres tillbaka av fadern, modern, systern och brodern. Fadern säger nämligen: 'Giv mig tillbaka min dotter, ty hon är född av mitt blod'. Modern säger: 'Giv mig tillbaka min dotter, ty hon är närd med min mjölk'. Systern säger: 'Giv mig tillbaka min syster, ty hon är uppfostrad tillsammans med mig'. Brodern säger: 'Giv mig tillbaka min syster, ty det tillkommer mig att befalla över henne'.

Brudgummen svarar dem: 'O fader, om hon är född av ditt blod, bör hon nu fyllas med mitt blod. O moder, om du närt henne med din mjölk, skall jag nu nära henne med min glädje. O syster, om hon är uppfostrad efter din sedvänja, skall hon nu hålla min sedvänja. O broder, om du hittills befallt över henne, så tillkommer det nu mig att befalla över henne.'

Så har det skett med dig. Ty om din fader, d. v. s. köttets lust, begär dig tillbaka, så tillkommer det mig att fylla dig med min kärlek. Om din moder, d. v. s. den världsliga omsorgen, begär dig tillbaka, så tillkommer det mig att nära dig med min hugnads mjölk. Om din syster, d. v. s. den världsliga umgängelsens sedvänja, begär dig tillbaka, så bör du hellre hålla min sedvänja. Om din broder, d. v. s. din egen vilja, begär dig tillbaka, så är du förpliktad att göra min vilja.»