Modern Marias ord till dottern om huru somliga djävlar söka störta människorna, andra önska hålla människorna tillbaka och några fresta dem till oförståndig återhållsamhet, och huru man bör förhålla sig emot dessa djävlar.
Kapitel 29

Modern talar: »Alla dessa, som du ser stå omkring eder, de äro edra andliga fiender och djävulens andar. Ty de som hava stänger, i vilka snaror synas, äro de, som vilja störta eder i dödssynder. De, som du ser hava krokar i händerna, äro de, som önska hålla eder tillbaka från Guds tjänst, att I skolen tröttna på det goda. Men de, som hava tandade redskap liksom grepar, med vilka människan drager fram och framskaffar det som hon önskar sig, äro de, som fresta eder, att I skolen åtaga eder några goda verk utöver edra krafter, vare sig det nu gäller vakor, fastor, böner, arbeten eller oförståndigt utgivande av edra penningar. Emedan dessa andar alltså äro så begivna på att skada eder, skolen I hålla fast vid denna vilja, nämligen att icke vilja förolämpa Gud, och I skolen bedja om Guds hjälp emot deras grymhet, ty då skola deras hotelser icke tillfoga eder skada.»