Moderns ord till dottern om hur Rom bör rensas från tistlarna, först med ett vasst järn, sedan med eld och till sist med ett par oxar.
Kapitel 57

Modern talar: »Rom är såsom en åker, över vilken tistlar vuxit upp. Därför bör den först rensas med ett vasst järn, sedan renas med eld och därpå plöjas av ett par oxar. Jag skall göra med eder såsom den, vilken för växter över till en annan plats. Ty åt denna stad skall ett sådant straff beredas, som om en domare skulle säga: 'Flå av hela skinnet, pressa ut allt blodet ur köttet, skär allt köttet i stycken och krossa benen, så att all märgen flyter ut'.»