Jungfruns ord till bruden om huru hon icke bör bedrövas över en riddare, som tillkännagivits vara död och visats henne som sådan.
Kapitel 73

En levande riddare förmenades vara död, och i en andlig vision fick bruden se honom såsom död och begärande hjälp. När denna fru bedrövades över hans död, sade barmhärtighetens moder till henne: »Dotter, huruvida denne riddare är död eller ej, skall du få veta i sinom tid, men nu vilja vi arbeta på att han skall leva bättre».