Kristus förmanar bruden, att hon bör ödmjuka sig på fyrfaldigt sätt, nämligen inför världens mäktiga, inför syndarna och även inför Guds andliga vänner och inför världens fattiga.
Kapitel 91

Sonen talar till bruden: »Du bör ödmjuka dig på fyrfaldigt sätt. Först inför världens mäktiga, ty eftersom människan föraktade att lyda Gud, är det rättvist att hon lyder människan. Och emedan människan icke kan äga bestånd utan styresmän, bör man böja sig för makten. För det andra inför de andligt fattiga, d. v. s. inför syndarna, i det du beder för dem och tackar Gud, att du icke blivit eller är sådan. För det tredje inför de andligt rika, d. v. s. inför Guds vänner, i det du betänker att du är ovärdig att tjäna dem och umgås med dem. För det fjärde inför världens fattiga, i det du bistår dem, bekläder dem och tvår deras fötter.»