Jag såg en tron i himmelen, och på den satt Herren Jesus Kristus såsom domare. Framför hans fötter satt Jungfru Maria, och runt tronen var en härskara av änglar och en oändlig mängd helgon. En munk, mycket lärd i teologien, stod högt uppe på en stege, vilken var fastsatt i jorden men räckte ända upp till himmelen. Han hade mycket otåliga och oroliga åthävor, som om han vore full av svek och ondska, och han frågade domaren:

FÖRSTA SPÖRSMÅLET
Första frågan. »O domare, jag frågar dig: du har givit mig en mun - månne jag ej bör tala vad som behagar mig?»

Andra frågan. »Du har givit mig ögon - månne jag ej bör använda dem till att se vad som förnöjer mig?»

Tredje frågan. »Du har givit mig öron - varför får jag ej använda dem till att höra vad som behagar mig?»

Fjärde frågan. »Du har givit mig händer - varför får jag ej använda dem till att göra det jag tycker om?»

Femte frågan. »Du har givit mig fötter - varför får jag ej använda dem till att gå dit jag vill?»
KRISTI SVAR
på första frågan. Domaren, som satt på tronen och vars åthävor voro blida och mycket höviska, svarade: »Min vän, jag gav dig en mun, för att du förnuftigt skulle tala det som är till din själs och kropps nytta och till min heder».

Svar på andra frågan. »För det andra gav jag dig ögon, för att du skulle se det onda och undfly det, se det som är hälsosamt för dig och behålla det.»

Svar på tredje frågan. »För det tredje gav jag dig öron, för att du skulle höra det som är sant och ärbart.»

Svar på fjärde frågan. »För det fjärde gav jag dig händer, för att du med dem skulle göra vad som är nödvändigt för kroppen och icke skadligt för själen.»

Svar på femte frågan. »För det femte gav jag dig fötter, för att du skulle gå bort från världens kärlek och gå till din själs vila och kärlek och till mig, din Skapare och Återlösare.»