Jungfru Maria talar till den heliga Birgitta och upplyser henne om fem invärtes och fem utvärtes dygder, som hon bör hava.
FÖRSTA UPPENBARELSEN I FRÅGORNAS BOK

Modern talar: »Dotter, du bör hava fem invärtes ting och fem utvärtes. Du bör utvärtes hava en mun, som är ren från baktaleri; öron, som äro stängda för fåfängligt tal; blygsamma ögon; händer, som äro verksamma i det goda; du bör draga dig bort från världsligt umgänge. Du bör invärtes hava fem ting, nämligen: att älska Gud ivrigt; att åstunda honom visligen; att giva timliga ting med rättvis och riktig avsikt och på förståndigt sätt; att ödmjukt fly världen; samt att långmodigt och tåligt förbida mina löften.»