TREDJE SPÖRSMÅLET

Första frågan. Nu visade sig munken såsom förut på sin stege och sade: »O domare, jag frågar dig: Varför gav du oss kroppsliga sinnen, om vi ej skola röras och leva efter dessa köttets sinnen?»

Andra frågan. »Varför har du vidare givit oss livsmedel och kroppens uppehälle, mat och andra angenäma ting, om vi ej skola leva och tillfredsställa oss efter köttets begär?»

Tredje frågan. »Varför har du vidare givit oss fri vilja, om vi ej skola följa vår vilja?»

Fjärde frågan. »Varför har du vidare givit män och kvinnor säd och drift till beblandelse, om den icke skulle användas enligt köttets begär?»

Femte frågan. »Varför har du vidare givit oss hjärta och vilja, om icke för att vi skola tycka om det som är ljuvt och smaka och älska det som är angenämt att njuta?»

SVAR
på första frågan. Domaren svarade: »Min vän, jag gav människan sinnen och förnuft till att betrakta och följa livets vägar och undvika dödens vägar».

Svar på andra frågan. »Vidare gav jag föda och det för köttet nödvändiga till kroppens måttliga uppehälle och för att själens krafter skulle övas och bliva starkare men icke för att människan skulle försvagas genom omåttligt förtärande.»

Svar på tredje frågan. »Vidare gav jag människan fri vilja därför att hon skulle lämna sin egen vilja för mig, sin Gud, och därigenom förvärva större förtjänst.»

Svar på fjärde frågan. »Vidare gav jag säd till beblandelse, för att människan skulle alstra avkomma på tillbörlig plats och tillbörligt sätt och föröka sig av rättfärdig och förnuftig orsak.»

Svar på femte frågan. »Vidare gav jag människan hjärta, för att hon däri skulle innesluta mig sin Gud, som är överallt och ogripbar, och för att hennes tanke och förnöjelse skulle vara i mig.»