HÄR BÖRJAR SJÄTTE BOKEN AV FRU BIRGITTAS AV SVERIGE HIMMELSKA UPPENBARELSER
Guds moder talar till bruden och berättar om Kristi skönhet och huru ofta judarna, då de ledo av något hjärtekval, gingo för att skåda hans anlete, varvid de tröstades.
Bok 6 - Kapitel 1

Guds moder talade till bruden och sade: » Jag är himmelens drottning. Min Son älskar dig av hela sitt hjärta. Därför råder jag dig, att du icke älskar någonting annat än honom. Han är nämligen så åtråvärd, att om du har honom, så kan du icke åtrå någonting annat, och så skön, att elementernas eller ljusets skönhet är såsom en skugga i jämförelse med hans. När jag fostrade min Son, var han alltså utrustad med sådan skönhet, att var och en, som såg honom, tröstades i det hjärtekval som han hade.

Därför sade också många judar till varandra: 'Låtom oss gå att betrakta Marias Son, så att vi kunna tröstas'. Och ehuru de icke visste, att han var Guds Son, fingo de dock stor tröst av hans åsyn. Hans kropp var även så ren, att det aldrig kom någon lus eller mask på den, ty masken bevisade sin Skapare vördnad. Och icke heller påträffades eller närdes någon orenlighet eller tovighet i hans hår.»