Kristus befaller bruden, att hon må skriva det, som hon hör av honom i anden, och sända det till folken, på det att dessa må inse sin otacksamhet och Guds tålamod.
Kapitel 101

Sonen talar till bruden och säger: » Jag är liksom en herre, vars söner ovännen till den grad dårat och kuvat, att de berömma sig av sin fångenskap och icke vilja lyfta blickarna till fadern och arvet. Skriv därför de ord, som du hör av mig, och sänd dem till mina söner och vänner, vilka sedan må utsprida dem bland folken, så att dessa kanske inse sin otacksamhet och mitt tålamod, ty jag Gud vill resa mig och visa folken min rättvisa och min kärlek.»