Guds moder uppmuntrar bruden att besöka Roms helgedomar och säger, att där finnes mera avlat att vinna än människor kunna föreställa sig, avlat, som helgonen utverkat genom sina böner och sitt eget blod.
Kapitel 105

Modern talar till bruden och säger: »Varför är du så bedrövad, dotter?»
Hon svarade: »Därför, min fru, att jag icke besöker de heliga platser, som äro i Rom».
Modern genmälte: »Det tillstädjes dig att besöka dessa platser med ödmjukhet och from vördnad, ty här i Rom finnes mera avlat att vinna än människor kunna föreställa sig, avlat, som Guds helgon genom sitt ärorika blod och sina böner förtjänat att utverka av min Son. Dock må du icke fördenskull, dotter, försumma dina lektioner i grammatik och den fromma lydnad, som du är skyldig din andlige fader.»