Att lydnad är förmer än jungfrulighet och leder till äran.
Kapitel 111

Guds Son säger: »Varför fruktar du? Även om du åte tio gånger om dagen för lydnads skull, så skulle detta icke tillräknas dig som synd. Ty jungfrulighet förtjänar kronan, änkestånd nalkas Gud, men lydnad leder alla till äran.»