Maria berättar för bruden, att hon omsorgsfullt bevarade Kristi förhud och överlämnade den åt evangelisten Johannes att bevaras jämte Kristi blod, som stannat kvar i Kristi sår.
Kapitel 112

Maria sade: »När min Son hade omskurits, bevarade jag hans förhud och höll den i högsta heder var jag än gick. Jag tänkte nämligen på huru jag skulle överlämna den åt jorden; den hade ju fötts av mig utan synd. När tiden för min hemkallelse från denna världen stundade, anförtrodde jag den åt den helige Johannes, min beskyddare, jämte det välsignade blod, som stannat kvar i hans sår när vi togo ned honom från korset.

När sedan den helige Johannes och hans efterföljare tagits från världen och ondskan och otron växte, dolde de troende, som då funnos, detta på det renaste ställe under jorden, och där förblev det länge okänt, tills Guds ängel uppenbarade det för Guds vänner. O Rom, o Rom, om du visste det, skulle du förvisso fröjdas, ja om du visste det, skulle du gråta utan uppehåll, ty du äger den för mig käraste klenod och hedrar den ej.»