Kristus visar genom sitt föredöme, att Guds vänner böra avpassa sina åtbörder, så att icke deras böners arbete länder dem till mindre berömmelse.
Kapitel 122

Guds Son talar: »I min mandom avpassade jag mina böner, mitt arbete och min fasta så, att de, som sågo mig, ej skulle kunna taga anstöt och de, som voro frånvarande, ej skulle kunna stötas, utan alla, som ville, kunde efterlikna mina ord, gärningar och föredömen. Men denna fru, som du nu ser hava underliga kroppsliga åtbörder, hon är icke utan stor frestelse men icke heller utan samvetsagg. Därför är det rådligt, att hon avpassar sina åtbörder och gör det, som hon gör, mer i det fördolda än öppet. Annars skall hennes fåfänga arbete och hennes böner lända henne till mindre belöning.»