Huru bruden såg en djävul med skam fly från en fromt bedjande man, vilken han länge ansatt med svåra frestelser, och huru en god ängel förklarar synen för bruden.
Kapitel 3

Bruden såg en djävul stå med bundna händer bredvid en, som var stadd i bön. När djävulen hade stått så en stund, lät han plötsligt höra en övermåttan hög och förfärlig röst, tjöt våldsamt och gick sedan skamsen bort.

En god ängel talade härom till bruden: »Denne djävul oroade denne man en tid, men han blev bunden till händerna, eftersom han icke kunde få makt över honom, såsom han ville. Ty emedan denne man, som ansattes av djävulen, manligen stod emot honom, är det Guds dom, att djävulen ej skall kunna göra honom det som han velat. Dock hade djävulen ännu någon förhoppning om att kunna få makt över honom, men i denna stund blev han med lätthet besegrad och kommer aldrig mera att få någon makt över honom. Guds nåd skall nu dagligen förökas för denne man, och därför ropar djävulen med rätta, att han mist den, som han så länge ansatt för att övervinna honom.»

FÖRKLARING
Denne broder frestades i tolv år angående Kristi lekamens sakrament, som han tvivlade på, och den heliga Marias namn, som han aldrig kunde nämna utan att därvid få orena tankar. Genom fru Birgittas bön befriades han, så att han aldrig kunde känna glädje utom den dag, då han anammade Kristi lekamen, och så att den allrasaligaste Marias namn blev högst ljuvligt för honom i hjärta och mun.

Vidare var det en präst, som av en trollpacka på magiskt sätt frestades till köttets tygellöshet. Han bad, att fru Birgitta skulle bedja för honom, och hänryckt i anden hörde hon denna röst: »O dotter, du undrar, varför djävulen härskar över människan. Detta beror på människornas ostadiga vilja, såsom du kan förstå av denne präst, som förhäxats av kvinnan. Vet alltså, att denna kvinna har tre onda ting, nämligen otro, förhärdelse samt begär efter penningar och köttslig lusta. Därför nalkas djävulen henne och ger henne att dricka av sin bitterhets drägg. Vet även, att denna kvinnas tunga skall bliva hennes slut och hennes händer hennes död och att djävulen själv skall skriva hennes testamente.»

Allt detta gick i uppfyllelse. Ty tredje natten därefter blev denna trollpacka vansinnig; hon grep en kniv och sårade sig i underlivet samt ropade så att alla hörde det: »Kom, djävul, och följ mig!» Och under rysliga rop slutade hon sitt liv. Men nämnde präst blev befriad från köttets frestelse, gick genast i kloster och ägnade där Gud en välbehaglig tjänst ända till sitt livs slut.