Kristus säger till bruden, att det finns två andar, en god och en ond; den Helige Andes tecken äro sinnets ljuvlighet och ära, medan den onde andens tecken äro sinnets ängslan och oro, härrörande av girighet eller vrede.
Kapitel 38

Sonen talar till bruden och säger: »Det finns en god Ande i människans hjärta. Vad är den gode Anden om icke Gud, och vad är Gud om icke helgonens ära och ljuvlighet? Gud själv är i dem, och de i honom, och de hava allt gott, när de hava Gud, utan vilken intet är gott. Därför hava de, som hava Guds Ande, även Gud och himmelens hela härskara och allt gott. Likaså hava de, som hava den onde anden inom sig, allt ont inom sig.

Ty vad är den onde anden om icke djävulen, och vad är djävulen om icke pina och allt ont? Alltså har den, som har djävulen, pina och allt ont i sig. Men liksom en god människa icke känner, varifrån och huru den Helige Andes ljuvlighet tränger sig in i hennes själ, och icke heller förmår smaka den fullkomligt i detta livet utan endast delvis, är det med den onda människan så, att när hon ängslas av girighet, flämtar av ärelystnad, hetsas av vrede eller befläckas av kättja och andra laster, då är detta djävulens pina och den eviga orons tecken, ehuru hon i detta livet ej kan bedöma det såsom det verkligen är. Ve dem som hålla fast vid denna ande!»