Guds moder intygar, att hon på den gudomliga lydnadens bud blev avlad av sina föräldrar utan arvsyndens fläck.
Kapitel 49

Guds moder talar: »Om någon, som hade begär att äta men som stode emot detta begär och i stället ville fasta, befalldes av sin överordnade, som han borde lyda, att av lydnad äta och han så åte av lydnad men emot sin vilja, så skulle detta ätande vara värt en större lön än fastandet. På liknande sätt skedde mina föräldrars äktenskapliga förening, när jag avlades, och därför är det sanning, att jag avlades utan arvsynd och icke i synd, ty liksom min Son och jag aldrig syndat, så har intet äktenskap varit ärbarare än det, vari jag föddes.»