Guds moder säger till bruden, att Hieronymus icke tvivlade angående hennes kropps upptagelse i himmelen, men emedan Gud icke klart uppenbarat denna sanning, ville han hellre fromt tro än fastställa det som icke visats, varför han skrev i sitt brev att han icke kände till saken. Och Jungfrun tillägger här något till Hieronymus' beröm.
Kapitel 60

Modern talar till bruden: »Varför sade dig denne magister, denne taskspelare med ord, att min Hieronymus' brev, som talar om min upptagelse i himmelen, icke bör läsas i Guds kyrka, emedan det synes honom framgå av denna skrift, att Hieronymus hyser tvivel om min upptagelse, eftersom han säger sig icke veta, huruvida jag är upptagen med kroppen eller icke och av vilka människor jag blev förd till graven? Jag, Guds moder, svarar magistern, att Hieronymus icke tvivlade angående min upptagelse, men emedan Gud icke klart uppenbarat denna sanning, ville Hieronymus hellre fromt tro än fastställa det som icke visats av Gud.

Men betänk, dotter, vad jag tidigare sagt dig, att Hieronymus var en änkornas älskare, en de fullkomliga munkarnas efterföljare och en sanningens kungörare och försvarare. Han har även åt dig utverkat den bön, varmed du hälsade mig. Därför tillägger jag nu, att Hieronymus var en lydig basun, genom vilken den Helige Ande talade, och en låga, upptänd av den eld, som på pingstdagen kom över mig och apostlarna. Saliga äro därför de, som höra denna basun och följa dess ljud.»