Kristus hotar här strängt några, som, förgätande sina forna synder och Guds väg, leva i glad trygghet; han säger dock, att de skola röna barmhärtighet av honom, ifall de bättra sig.
Kapitel 64

Guds Son talar: »Bry dig icke om dessa dansande vällustingar, ty jag skall snart komma emot dem, icke såsom en vän utan såsom den, vilken tager hämnd på dem. Ve dem, att de i sin freds tid icke ville söka det evigt goda! Jag säger dig, att människorna av detta släkte uppstodo av bitterhetens rot och samlade sin fåfängas och sin girighets frukter. Därför skola de nu störtas, och fattigdom, fångenskap, skam, förödmjukelse och sorg skola komma över dem. Dock skola de, om de ödmjuka sig, finna nåd i mina ögon.»