Kristus giver här läkemedel, genom vilka en treårig gosse, som ansattes av djävulen, blev botad. Även gossens moder, som frestades av en lystnadens djävul, befriades från denna genom Kristi kraft och kraften av nedan angivna ord.
Kapitel 81

En treårig gosse kunde icke hava någon ro, om han icke bestänktes med kallt vatten. Bruden såg detta och förundrade sig. Kristus sade då till henne: »Betrakta Guds rättvisa och tillåtelse! Modern till denne gosse har länge plågats av en lystnadens djävul. Ty emedan djävulen är en ande, skapar han sig en kropp av luft. I denna kropp rasade han och visade sig i synlig skepnad, i det han utövade sin ondska och liderlighet med denna kvinna liksom bedreve han otukt med henne. Och fastän gossen är född av faderns och moderns säd, har djävulen dock den största makt över honom, ty han är icke pånyttfödd genom det sanna dopet utan blott döpt på det sätt, som kvinnor bruka döpa, vilka icke känna den heliga Treenighetens ord.

Därför må gossen döpas i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn; då skall han bliva botad. Modern må däremot bikta sin synd, och när djävulen nalkas henne må hon säga: 'Jesus Kristus, Guds Son, som är född av Jungfru Maria för människornas frälsnings skull, som har blivit korsfäst och nu regerar i himmelen och på jorden, förbarma dig över mig!'» Kvinnan gjorde detta och blev då befriad från den onde anden.