Kristus säger, att hednafolkens fromhet skall ökas mycket och komma att överträffa de kristnas och att alla skola sjunga 'Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande'.
Kapitel 83

Sonen talar till bruden och säger: »Vet, att det ännu skall väckas sådan fromhet hos hednafolken, att de kristna andligt sett skola bliva såsom deras trälar. Och fullkomnas skola dessa Skriftens ord, att det folk, som ej förstår, skall ära mig, ödemarkerna skola bebyggas och alla skola sjunga 'Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, och heder vare alla Guds helgon'.»