Hur bruden såg eld strömma ned från himlen över altaret och i prästens händer såg ett lamm och i lammet Kristi lågande människoansikte samt hörde detta mysteriums utläggning.
Kapitel 86

På pingstdagen firade en präst den första mässan i ett kloster. Vid upphöjandet av Kristi lekamen såg bruden eld strömma ned från himmelen över hela altaret, och i prästens händer såg hon ett bröd och i brödet ett levande lamm och i lammet likasom ett lågande mansansikte. Hon hörde då en röst, som sade till henne: »Såsom du nu ser elden strömma ned från altaret, så utgöts min Helige Ande över mina apostlar denna dag och upptände deras hjärtan. Brödet blir genom ordet ett levande lamm, nämligen min lekamen, och ett ansikte är i lammet och lammet i ansiktet, ty Fadern är i Sonen och Sonen i Fadern och den Helige Ande i dem båda.»

En annan gång såg bruden i prästens händer, när Kristi lekamen upphöjdes, en yngling av underbar skönhet, och denne sade: » Jag välsignar eder, som tro, men för dem som icke tro skall jag bliva en domare».