Genom evangelisten Johannes försäkrar Kristus bruden, att samme Johannes och icke någon annan sammansatt Uppenbarelseboken genom den Helige Andes ingivelse och att magister Mattias' utläggning över Bibeln ingivits denne magister av samme Ande.
Kapitel 89

När magister Mattias i Sverige, Bibelns utläggare, skrev utläggningar över Uppenbarelseboken, bad han en gång bruden, att hon skulle bedja att få veta i anden, när Antikrist skulle komma och huruvida Uppenbarelseboken var skriven av den helige Johannes, ty många påstodo det motsatta. När bruden alltså bad i denna angelägenhet, blev hon hänryckt i anden, och hon såg då en man, som var likasom smord med olja och strålade i väldig glans. Kristus sade till honom: »Avlägg vittnesbörd om vem som sammansatt Uppenbarelseboken».

Han svarade: » Jag är Johannes, åt vilken du på korset antvardade din moder. Du, Herre, ingav mig denna boks mysterier, och jag skrev dem till kommande släktens tröst, på det att icke dina trogna må vändas bort från tron på grund av de olyckor, som skola komma.»

Och Herren sade till bruden: » Jag säger dig, o dotter, att liksom Johannes genom min Ande skrev om det framtida, som han såg, så har Mattias, din biktfader, sin insikt av samme Ande och skriver den Heliga Skrifts andliga sanning. Säg vidare samme din magister, vilken jag gjort till magister, att det finns många Antikrist, men huru och när denne förbannade Antikrist skall komma, det vill jag visa honom genom dig.»